» Tìm kiếm:

Cherwood Boehlert

Hai chu tich uy ban 70 ha nghi si My giuc lanh dao Ha vien thong qua PNTR cho VN Hai chủ tịch ủy ban, 70 hạ nghị sĩ Mỹ giục lãnh đạo Hạ viện thông qua PNTR cho VN

Trong một diễn biến hết sức đặc biệt, lần đầu tiên đích thân Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ, Michael Oxley và Chủ tịch Ủy ban Khoa..