Microsoft Lenovo xay dung trung tam nghien cuu chung Microsoft, Lenovo xây dựng trung tâm nghiên cứu chung

Hãng phần mềm số một thế giới Microsoft sẽ bắt tay cùng nhà sản xuất máy tính hàng đầu Trung Quốc Lenovo để xây dựng một trung tâm nghiên..

Microsoft va Lenovo hop tac xay dung trung tam nghien cuu Microsoft và Lenovo hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu

Hãng phần mềm số một thế giới Microsoft sẽ bắt tay cùng nhà sản xuất máy tính hàng đầu Trung Quốc Lenovo để xây dựng một trung tâm nghiên..

Trung Quoc Pha ky luc the gioi ve nhin an Trung Quốc: Phá kỷ lục thế giới về nhịn ăn

Ngày 7/5, bác sĩ người Trung Quốc Chen Jianmin, 50 tuổi, đã lập kỷ lục thế giới về nhịn ăn với thời gian là 49 ngày. Ông bị sụt 15kg, nhưng..