» Tìm kiếm:

Charles Rolls

Rolls Royce va tam tham than 100 tuoi Rolls - Royce và "tấm thảm thần" 100 tuổi

Cách đây hơn 100 năm, Charles Rolls, vốn là một người ham thích các động cơ xe hơi và máy bay đã gặp kỹ sư Henry Royce. Và chỉ 2 năm sau..