» Tìm kiếm:

Chae Chang Eun

Tieng Trung qua mat tieng Anh o Han Quoc Tiếng Trung qua mặt tiếng Anh ở Hàn Quốc

Sau hàng năm trời ngụp lặn trong mớ tiếng Anh, Chae Chang Eun chuyển sang học tiếng Trung. Đối với cô thì đó là một cảm giác thân quen, trở..