» Tìm kiếm:

Chợ Đại Lào

Lam Dong Cho moi bi tay chay Lâm Đồng: Chợ mới bị… tẩy chay

TP - Chợ Đại Lào (xã Lộc Châu, Bảo Lộc) được khánh thành hơn 5 tháng nhưng tiểu thương không vào kinh doanh do vào chợ mới nhưng không bán..