» Tìm kiếm:

Chồng Hân

Han hay can dam roi xa nguoi chong vu phu Hân hãy can đảm rời xa người chồng vũ phu

Chồng Hân đánh Hân thâm tím mặt mày, phải đi viện lại còn nói là không biết sai hay đúng và sẽ còn đánh tiếp. Anh ta không có chút một tôn..