» Tìm kiếm:

Chị Hai Lúa

Nan nhan moi tu miet vuon Nạn nhân mới từ miệt vườn

Chị Hai Lúa vừa báo cho Bút Bi biết trò lừa đảo bán hàng đa cấp đã lan đến miệt vườn, và nhiều bà con đang sa vào “mạng lưới” đó để rồi..