» Tìm kiếm:

Chắc Việt Nam

NAT khong co tac dung gi NAT không có tác dụng gì

Có thấy ISP nào kêu về việc bị ngăn cản không xin được địa chỉ IP đâu. Chắc Việt Nam mình sử dụng quá ít so với quốc gia khác nên xin bao..