Chac Nhi biet cau tinh chi dep khi con dang do Chắc Nhi biết câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

Không nên vì một chuyện tình cảm cá nhân, rồi ngồi nhà suy nghĩ đau khổ. Chán lắm, buồn lắm, rồi lại lấy các kỷ vật ra ngắm nghía. Rồi lại..