Song duoi dong dien cao the Sống dưới dòng điện cao thế

Gần 1 năm nay, người dân các thôn An Nha, xã Gio An; thôn Cam Vũ, xã Cam Thủy của 2 huyện Gio Linh, Cam Lộ và người dân ở phường 4, thị xã..