» Tìm kiếm:

Chùa Ngọc Hoàng

Mon qua cua tao hoa Món quà của tạo hóa

Chị là Mai Ngọc Thúy, tên chị được ghi vào sách kỷ lục VN với ca sinh tư (thụ tinh trong ống nghiệm) đầu tiên ở VN vào năm 1999. Một ca..