» Tìm kiếm:

Chùa Hàng

Phao Tet tung hoanh tren thanh pho Cang Pháo Tết tung hoành trên thành phố Cảng

Tối mùng 4, không khí Tết đã nhạt dần, nhưng những tiếng nổ "đùng đoàng" vẫn vang trên các đường phố Hải Phòng. Tết năm nay, thanh thiếu..