» Tìm kiếm:

Chùa Bà Đanh trang 2

Xay dung cho Dau tu hang ty dong nhung khong co nguoi vao mua ban Xây dựng chợ: Đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không có người vào mua bán

“Vắng như chùa bà đanh” là câu nói cửa miệng của nhiều người khi nhắc đến nhiều ngôi chợ vùng nông thôn, miền núi thành phố Đà Nẵng và..