» Tìm kiếm:

Chùa Đồng Yên Tử

Chua Dong Yen Tu da duoc dung thu thanh cong Chùa Đồng Yên Tử đã được dựng thử thành công

Chỉ còn vài tháng nữa là công trình Chùa Đồng – Yên Tử khánh thành. Hiện giờ đội đúc Ý Yên đang tiến hành những công đoạn cuối cùng để có..

Chum anh Ho than nhap tuong Chua Dong Yen Tu Chùm ảnh: Hô thần nhập tượng Chùa Đồng Yên Tử

Đúng giờ Tí (Từ 23-24h) tại đỉnh thiêng Yên Tử, lễ yểm tâm, và hô thần nhập tượng cho chùa Đồng trước sự chứng kiến của hàng ngàn tăng ni,..