» Tìm kiếm:

Chính Phủ Quách Lê Thanh

Tong Thanh tra CP tra loi vu nhan tien chay toi Tổng Thanh tra CP trả lời vụ nhận tiền “chạy tội”

Sáng nay, trong 1 giờ đồng hồ, Tổng Thanh tra Chính Phủ Quách Lê Thanh đã trả lời 9 câu hỏi chất vấn xung quanh các vụ tiêu cực trong ngành..

Luong Cao Khai day trach nhiem cho ong Quach Le Thanh Lương Cao Khải đẩy trách nhiệm cho ông Quách Lê Thanh

Không chỉ đùn trách nhiệm cho cấp dưới, nguyên Vụ phó Thanh tra Chính phủ còn đẩy trách nhiệm cho cấp trên trực tiếp của mình là nguyên..