» Tìm kiếm:

Chính James Parkinson

Chung tao bon co lien quan den benh parkinson Chứng táo bón có liên quan đến bệnh parkinson

Nghiên cứu của Đại học Y khoa Virginia và Viện Y tế Pacific (Mỹ) cho thấy gần 80% người cao tuổi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson có tiền..