» Tìm kiếm:

Châu Âu Hàm Minh

HTX Thanh long Ham Minh nhan chung chi EUREPGAP HTX Thanh long Hàm Minh nhận chứng chỉ EUREPGAP

Hợp tác xã Thanh long tiêu chuẩn Châu Âu Hàm Minh - Bình Thuận vừa được nhận chứng chỉ của tổ chức EUREPGAP (Thụy Sĩ). Chứng chỉ EUREPGAP..