» Tìm kiếm:

Chân Mây 

Thua Thien Hue Thu hoi cac du an treo tai khu kinh te Chan May Lang Co Thừa Thiên - Huế: Thu hồi các dự án “treo” tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 29/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Lý đã có kết luận về việc rà soát tiến độ đầu tư..