» Tìm kiếm:

Cháu Trần Xuân Thanh

Gian da huong di moi cua phau thuat tao hinh Viet Nam Giãn da - hướng đi mới của phẫu thuật tạo hình Việt Nam

Cháu Trần Xuân Thanh, 4 tuổi (Quảng Ninh) được đưa đến Trung tâm Phẫu thuật tạo hình Hà Nội trong tình trạng toàn bộ nửa mặt bên trái bị..