» Tìm kiếm:

Cao Minh Gia

Thu giu luong phan mem bat hop phap tri gia hon 1 ti dong Thu giữ lượng phần mềm bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỉ đồng

Đó là kết quả thanh tra đột xuất hai công ty máy tính lớn ở TPHCM của Thanh tra Bộ VHTT phối hợp với Phòng phòng, chống tội phạm công nghệ..