Lao Lang Choi va mot ta tien co Lão “Lang Chọi” và một “tạ” tiền cổ

Nhắc đến lão “ Lang Chọi” Nguyễn Khắc Bảo, nhiều người quanh vùng thành phố Bắc Ninh lại biết đến ông là một chủ hiệu thuốc Cao Chọi..