» Tìm kiếm:

Cao Ủy Canada

Hon the khong the bao lanh dinh cu Canada Hôn thê không thể bảo lãnh định cư Canada

Hôn thê của tôi là người Canada, vừa nộp hồ sơ bảo lãnh tôi sang Canada định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Trong thời gian chờ đợi được..

Xin visa du lich trong thoi gian cho visa dinh cu Canada Xin visa du lịch trong thời gian chờ visa định cư Canada

Tôi đang công tác trong một cơ quan Nhà nước tại TP.HCM. Tôi đã kết hôn với vợ tôi, người Việt Nam, là công dân có quốc tịch Canada. Chúng..