Cannon PC gioi thieu dong may tinh dieu khien thiet bi gia dinh Cannon PC giới thiệu dòng máy tính điều khiển thiết bị gia đình

Công ty Cannon PC trụ sở tại Texas, Mỹ vừa giới thiệu hai dòng máy tính PC đa phương tiện phục vụ tự động hóa và giải trí trong gia đình.