» Tìm kiếm:

Canada Harper

Ly tri quyet dinh loi ich Lý trí quyết định lợi ích

Khác với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Canada Harper, Giáo hoàng Benedict XVI đã hủy bỏ cuộc tiếp Dalai Lama dự..

Bo ba hop suc Bộ ba hợp sức

Chủ đề liên kết khu vực và mậu dịch tự do trong khuôn khổ Hiệp ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được dành ưu tiên hàng đầu trên chương..