» Tìm kiếm:

Campuchia Long Kem

Quan he Viet Nam Campuchia ngay cang dom hoa ket trai "Quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái"

"Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni có ý nghĩa sâu sắc nhất trong quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn..