» Tìm kiếm:

CT Hoàng Đức

Da co bang chung CT Hoang Duc la co vac xin Đã có bằng chứng CT Hoàng Đức là cò vắc-xin?!

Theo điều tra riêng của P.V TS, Công ty TNHH Hoàng Đức đã bán "lậu" 218 liều vắc-xin cho TTYT quận 5, vì công ty này hoàn toàn không có..