» Tìm kiếm:

CTCP Nhiệt

Nhiet dien Pha Lai DN co quy mo von dieu le lon nhat TTCK Viet Nam Nhiệt điện Phả Lại - DN có quy mô vốn điều lệ lớn nhất TTCK Việt Nam

(VM)- Giám đốc TTGDCK Hà Nội vừa ký Quyết định số 12/QĐ-TTGDHN ngày 15/5/2006, chấp thuận cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại được đăng ký giao..

Doanh nghiep co quy mo von lon nhat len san Doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất lên sàn

Giám đốc TTGDCK Hà Nội vừa ký Quyết định chấp thuận cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội.