» Tìm kiếm:

CSCĐ Hà Nội

Trao qua cho cac chien si cuu 3 me con nhay song Hong Trao quà cho các chiến sĩ cứu 3 mẹ con nhảy sông Hồng

Chiều 24/1, Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học - DT đã có mặt tại đại đội 2 trung đoàn CSCĐ Hà Nội, trao tặng 2 triệu đồng tới tổ tuần tra đã..