» Tìm kiếm:

CP DV BCVT Sài Gòn

Lanh dao Thanh pho Ho Chi Minh den tham SFone Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm S-Fone

Chiều ngày 25/02/2005, đồng chí Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP DV BCVT Sài..