Ban doc dong gop 1.820.497.900 dong va 800 USD giup nan nhan con bao Chanchu Bạn đọc đóng góp 1.820.497.900 đồng và 800 USD giúp nạn nhân cơn bão Chanchu

>> Các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng tại phía Nam ủng hộ 25.000.000đ>> CB.CNV Xí nghiệp in 2 thuộc Công ty Ba Đình (Bộ Công..