Top 10 su kien CNTT The gioi nam 2006 Top 10 sự kiện CNTT Thế giới năm 2006

Hàng loạt sự kiện, hàng loạt bản hợp đồng sáp nhập khổng lồ, hàng loạt dự báo. Chớm bình minh của kỷ nguyên tương lai đa phương tiện, sự ra..

Hy Lap dang cai Olympics CNTT nam 2004 Hy Lạp đăng cai Olympics CNTT năm 2004

Thủ đô Athens sẽ chủ trì Hội nghị CNTT Thế giới (WCIT) 3 tháng trước khi diễn ra Olympic Games 2004. Đây là cuộc gặp mặt lớn nhất giữa các..