Trang web cua Kevin Mitnick bi hack Trang web của Kevin Mitnick bị … hack

Cuối tuần qua, trang web của hacker nổi tiếng nhất trên thế giới Kevin Mitnick đã bị tấn công và thay đổi giao diện trang chủ. Thế vào chỗ..

Vista chua ra Microsoft da tham vong Vienna Vista chưa ra … Microsoft đã tham vọng Vienna

Mặc dù hiện nay Microsoft vẫn phải đã nỗ lực hết sức mình để cho ra mắt phiên bản hệ điều hành kế tiếp Windows Vista trong năm nay nhưng..

HP tim kiem cong su kinh doanh HP tìm kiếm cộng sự kinh doanh

CNET News.com cho biết Hewlett-Packard sẽ mở rộng chương trình hợp tác của mình vào tuần tới, nhằm kết nạp thêm các nhà phân phối của tổ..