Kinh te tri thuc thach thuc moi Kinh tế trí thức, thách thức mới

Mục tiêu của phát triển nền kinh tế là đạt hiệu quả cao, tức năng suất cao và khả năng sinh lợi lớn. Muốn vậy phải tạo cho được nền sản..