» Tìm kiếm:

CLB Alan Shearer

Newcastle het hy vong vao Shearer Newcastle hết hy vọng vào Shearer

Chủ tịch Newcastle United ông Freddy Shepherd đã mất hết hy vọng tiền đạo ghi bàn kỷ lục cho CLB Alan Shearer phục hồi chấn thương để chơi..