» Tìm kiếm:

CHLB Đức Trần Đức Mậu

Nguoi VN o Duc ky niem 10 nam thanh lap Trung tam thuong mai Sudenburg Người VN ở Đức kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm thương mại Sudenburg

Trung tâm thương mại Sudenburg của cộng đồng người VN ở thành phố Magdeburg vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Đại sứ VN tại CHLB Đức..