Co the dung CD Burner de ghi du lieu len DVD R 1 Có thể dùng CD Burner để ghi dữ liệu lên DVD-R? (1)

Chào các anh chị Ban Vi tính. Đầu thư em chúc các anh chị sức khỏe dồi dào. Em có câu hỏi này không biết hỏi ai, vì vậy em email nhờ các..