» Tìm kiếm:

CDImage GUI Beta

Ghi 4GB du lieu vao dia CD 650MB Ghi 4GB dữ liệu vào đĩa CD 650MB

Phần mềm CDImage GUI Beta 3 của CyBerian cho chép bạn tạo ra tập tin hình ảnh ISO của đĩa CD từ nội dung trên đĩa cứng rồi sau đó dùng một..

Ghi du lieu dung luong lon vao CDROM 1 Ghi dữ liệu dung lượng lớn vào CDROM (1)

Xin hỏi muốn ghi một số tài liệu có dung lượng khá lớn vào một đĩa CDROM 750 MB bằng cách CD ISO... Theo bài báo hướng dẫn cách đây khá lâu..