Tuong Cao Ngoc Oanh xin rut khoi danh sach du DH Dang X Tướng Cao Ngọc Oánh xin rút khỏi danh sách dự ĐH Đảng X

TP - Hôm qua, trước cuộc họp Đảng ủy CA TW, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã chính thức đề nghị xin được rút khỏi danh sách đại biểu đi dự Đại..