» Tìm kiếm:

CATP Hồ Chí Minh

Xem xet ket qua thanh tra tai Tong Cty cap nuoc Sai Gon CATP Ho Chi Minh tiep nhan ho so xu ly Xem xét kết quả thanh tra tại Tổng Cty cấp nước Sài Gòn: CATP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ, xử lý

TP - Ngày 13/9, Thanh tra TPHCM đã có cuộc họp với UBND TPHCM báo cáo về kết quả thanh tra những tiêu cực xảy ra tại Tổng Cty cấp nước Sài..