» Tìm kiếm:

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Cuu HLV Nguyen Thanh Vinh duoc de nghi cho tai ngoai Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh được đề nghị cho tại ngoại

Một nguồn tin cho biết CQĐT đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn quyết định cho tại ngoại với 4 bị can trong vụ..