Cu 10km2 co hon 1200 co so kinh te hanh chinh su nghiep Cứ 10km2 có hơn 1.200 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Tổng cục Thống kê, tính đến 1/7/2007, tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên cả nước là gần 4,2..