» Tìm kiếm:

Cục Thuế Phú Yên

Pho Chi cuc truong Chi cuc Thue ep doanh nghiep Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế “ép” doanh nghiệp

Công ty Hoàng An lên Chi cục Thuế Hoài Đức mua hóa đơn giá trị gia tăng, chi cục đã đồng ý bán và ký vào "Phiếu mua bán hóa đơn". Hôm sau,..