» Tìm kiếm:

Cục Thuế Hà Tây

Co phan hoa va no vo chu Cổ phần hóa và nợ "vô chủ"

Vô tình, cố ý hoặc do các quy định chưa chặt chẽ, mà những khoản nợ đã trở thành “vô chủ” khi doanh nghiệp cổ phần hoá, gây khó khăn..

Co phan hoa va no vo chu Cổ phần hóa và nợ “vô chủ”

Vô tình, cố ý hoặc do các quy định chưa chặt chẽ, mà những khoản nợ đã trở thành “vô chủ” khi doanh nghiệp cổ phần hoá, gây khó khăn..

Pho Chi cuc truong Chi cuc Thue ep doanh nghiep Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế “ép” doanh nghiệp

Công ty Hoàng An lên Chi cục Thuế Hoài Đức mua hóa đơn giá trị gia tăng, chi cục đã đồng ý bán và ký vào "Phiếu mua bán hóa đơn". Hôm sau,..