» Tìm kiếm:

Cục QLLĐNN Nguyễn Thanh Hòa

Xuat khau lao dong Di dau de co luong cao Xuất khẩu lao động: Đi đâu để có lương cao?

Theo Cục trưởng Cục QLLĐNN Nguyễn Thanh Hòa, hiện ở Mỹ đang có nhu cầu rất lớn về y tá, hộ lý và điều dưỡng viên với mức lương thậm chí cao..