Vi sao hon 70.000 ao phao cuu sinh khong ve Cuc Du tru quoc gia dung hen Vì sao hơn 70.000 áo phao cứu sinh không về Cục Dự trữ quốc gia đúng hẹn?

* Sai phạm nghiêm trọng trong cuộc đấu thầuTrong các trận bão, lũ lụt đã, đang và sẽ xảy ra, nhu cầu áo phao, nhà bạt cho các đơn vị cứu..

Vi sao hon 70.000 ao phao cuu sinh khong ve Cuc Du tru quoc gia dung hen Vì sao hơn 70.000 áo phao cứu sinh không về Cục Dự trữ quốc gia đúng hẹn?

Trong các trận bão, lũ lụt đã, đang và sẽ xảy ra, nhu cầu áo phao, nhà bạt cho các đơn vị cứu hộ, các cuộc di dân là rất lớn. Tuy nhiên,..