» Tìm kiếm:

Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ

An ninh mang 2007 Dung de co benh roi moi chua An ninh mạng 2007: Đừng để có bệnh rồi mới chữa

Nhận định này đã được đại tá, tiến sỹ Nguyễn Viết Thế - Cục trưởng Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Công an đưa..