» Tìm kiếm:

Cục Ðiện

Khai thac toi da the manh cua nhung Hang phim lon Khai thác tối đa thế mạnh của những Hãng phim lớn

Năm 2006 Nhà nước không còn bù lỗ, đồng thời cũng chấm dứt việc phân bổ chi tiêu sản xuất đối với ba hãng phim truyện trực thuộc Bộ VH-TT...