» Tìm kiếm:

Cụ Ray Heilwagen

Nhan lai vi sau 62 nam Nhận lại ví sau 62 năm

Cụ Ray Heilwagen, 83 tuổi, ở Mexico (bang Missouri, Mỹ), rất vui sướng khi may mắn nhận lại cái ví cụ đã làm mất cách đây hơn 62 năm tại..

Nhan lai vi sau 62 nam Nhận lại ví sau 62 năm

Cụ Ray Heilwagen, 83 tuổi, ở Mexico (bang Missouri, Mỹ), rất vui sướng khi may mắn nhận lại cái ví cụ đã làm mất cách đây hơn 62 năm tại..