Co Cam va cach bao luu bau vat cua nguoi Trung Quoc Cổ Cầm và cách bảo lưu báu vật của người Trung Quốc

Người Trung Quốc coi cây đàn Cổ Cầm như một báu vật văn hóa. Những cây đàn được làm công phu và được bán với giá rất cao. Người chơi đàn..

Nha nhac hau UNESCO De thi con bao ton thi mat Nhã nhạc hậu UNESCO: Để thì còn, bảo tồn thì mất

Ba năm sau khi UNESCO công nhận nghệ thuật Nhã nhạc cung đình Huế; ba năm với những nguồn vốn đầu tư cho việc phục hồi Nhã nhạc chất chồng,..