Nam bo thoi khan hoang Phang cu neo va ruong co Nam bộ, thời khẩn hoang: Phảng, cù nèo và ruộng cỏ

1- Khoảng năm 1985, trong đợt điều tra về các hình thức diễn xướng dân gian ở ngoại thành TP.HCM, tôi được chị Nguyễn Thị Mười hát cho nghe..

Hoi An Song Co Co dang bien thanh kenh den Hội An: Sông Cổ Cò đang biến thành... kênh đen!

Đi từ đô thị cổ Hội An đến biển Cửa Đại, du khách rất thích thú với dòng sông Cổ Cò chạy dọc theo hai phường Cẩm Châu và Cửa Đại. Bên sông..